Monthly Archives - Tháng Mười 2018

Những Điều Cần Biết Về Màng Xốp Hơi Hải Việt

Màng Xốp Hơi Hải Việt Bảo Quản Hàng Hóa Vận Chuyển Xa. Đăc Điểm Màng Xốp Hơi Hải Việt. Màng xốp hơi, xốp bóp nổ của công ty Hải Việt được sản xuất dưới dạng cuộn. Chứa các hạt túi khí có đường kính 10mm. Những túi khí này khi dùng tay bóp sẽ tạo nên những tiếng nổ lách tách. Xốp hơi Hải Việt được ứng dụng chủ yếu trong ngành công nghiệp đóng gói sản phẩm. Giúp bảo vệ [...]

Read more...